Huruvida gruvnäringen är bra eller dålig har diskuterats flitigt de senaste åren. Dels handlar det om säkerhet och olyckor som drabbar arbetarna och dels har det med miljöpåverkan att göra. Förutom gruvavfall och damm som släpps ut,