Author Archive

Faror med gruvor

Huruvida gruvnäringen är bra eller dålig har diskuterats flitigt de senaste åren. Dels handlar det om säkerhet och olyckor som drabbar arbetarna och dels har det med miljöpåverkan att göra. Förutom gruvavfall och damm som släpps ut,

Hur gruvdrift fungerar

Vid brytning och framställning av olika sorts metaller, finns det flera olika steg i processen. Målet är dels att bryta en metallhaltig malm, och dels att anrika den så att man blir av med oönskade ämnen, och

Bröderna Momma och Kengisverken

Pahtavaara gruva och Leppäkoski hytta var i drift under den senare delen av 1600-talet. Det är inte mycket känt om de två idag mer än att det här bröts kopparmalm. För att få upp vattnet ur Pahtavaaragruvan

Blaikengruvans historia

Området kring Sorsele i Lappland har under lång tid varit känt för att marken där innehåller en rad fyndigheter av olika mineraler och metaller. Därför finns det också sedan länge många gruvor i området där man i

Den svenska gruvnäringens historia

Sverige är ett land med lång historia av gruvdrift, och genom tiderna har export av olika sorters malm varit en stor inkomstkälla för landet. De tidigaste nedskrivna anteckningarna om svensk gruvdrift kommer från 1200-talet, men där nämns

Guld i Sverige

Det är inte många som förknippar Sverige med ett land som är rikt på guld, men så är faktiskt fallet. Över 200 ton guld har hittats i landet, vilket bidragit till en fjärdedel av EU:s guldproduktion, och

Gruvor som turistattraktioner

Även om aktiva gruvor inte erbjuder guidade visningar för allmänheten, är det ganska populärt att besöka gamla, nedlagda gruvor. Dels är det intressant rent historiemässigt, men det är också någonting spännande med att befinna sig hundratals meter

Hobbyer för den gruvintresserade

Börja samla på metaller och stenar Är man riktigt intresserad av geologi rent allmänt, eller gruvor i synnerhet, kan det vara kul att ha någonting fysiskt som påminner om ens intresse. Det kan också vara spännande att

Vanliga metaller som bryts i Sverige

Järn I Sverige är den i särklass vanligaste metallen som bryts, järn. Ända sedan järnåldern har Sverige haft många stora järndepåer, vilka dragit in stora pengar för landet i form av export av råjärn samt i modernare