Blaikengruvans historia

img_6045Området kring Sorsele i Lappland har under lång tid varit känt för att marken där innehåller en rad fyndigheter av olika mineraler och metaller. Därför finns det också sedan länge många gruvor i området där man i generationer har brutit allt från ädelmetaller till zink. En av de mindre kända gruvorna, men med en intressant historia, är Blaikengruvan som ligger drygt två mil sydväst om Sorsele.

Under 1980-talet gjordes ett mindre fynd av guld i området där gruvan ligger och det var detta som gjorde att en större projektering av området sattes igång. Det dröjde inte länge förrän man hittade även zink och bly, och det var framförallt på grund av den förstnämnda av dessa två metaller som planer utformades för en gruvdrift i full skala på platsen. 1996 startade ScanMining AB i samarbete med Blaikengruvan AB verksamhet i det som under ett tiotal år kom att bli en framgångsrik drift av Blaikengruvan.

Vid 2007 hade man dock uttömt gruvan på de metaller och mineraler som till en början gjort driften lönsam, och därför slutade man bryta malmen i gruvan detta år. Redan året efter köptes dock gruvan av ett annat företag med avsikten att åter igen påbörja gruvdriften, men detta har till dags dato ännu ej påbörjats. Som nämndes i inledningen till denna text har Blaikengruvan en intressant historia, och det är just det faktum att dess fyndigheter upptäcktes så pass sent i kombination med en mycket kort “livstid” som gör denna gruva speciell i sitt slag.

Gruvan ligger nära sjön Storjuktan varifrån en flera kilometer lång malm löper. Det är i denna malm som fynden av bland annat guld, zink och bly gjorts. I hela området kring Sorsele finns liknande miljöer med metall- och mineralrika malmar, och det är det som gjort trakten så pass tät på gruvor.