Faror med gruvor

Huruvida gruvnäringen är bra eller dålig har diskuterats flitigt de senaste åren. Dels handlar det om säkerhet och olyckor som drabbar arbetarna och dels har det med miljöpåverkan att göra. Förutom gruvavfall och damm som släpps ut, handlar det även om buller och landskapsbilden samt utsläpp i omgivningarna.

Lära sig mer om gruvor

I många fall finns det appar till mobilen som vägleder folk i allt möjligt idag, men vissa saker är dock svårare än så om du håller på med gruvdrift. Du som däremot är sugen på att leka gruvarbetare på skoj, kan ladda ned appar som utvecklats av Aplexa m.fl. De gör alla slags appar för både seriös användning och för spel. Zcooly Gruvan är ett spel att ladda hem till sin mobila enhet och är roligt och kreativt.

Gruvor och miljön

Att gruvor är miljöbovar är något som nog inte undgått många. Många kanske har sett gruvarbetare från äldre tider, med svart sot i ansiktet och andningsbesvär. Visserligen har de svenska gruvorna minskat sitt miljöavfall och påverkan sedan 80-talet men någon form av utsläpp eller inverkan har de alltid. Gruvor släpper ut stora mängder smuts i luften, i vattendrag och sjöar samt i skog och övrig mark. Det är när malmen bryts som dessa avfall och dammpartiklar flyger upp och sprider sig till omnejden. De nyare gruvorna är betydligt mer utrustade för att bekämpa eller minska dessa partiklar och de värsta miljöbovarna var de äldre varianterna.

Man får inte lämna gruvavfall utan täckning och oxidationsprocessen ska ske under mycket kontrollerade former. Även nedlagda gruvor kan vara en miljöfara. Bly och andra metaller läcker då ändå ut i naturen och förstör.

Säkerhet för arbetare

Även idag har vi sett exempel på olyckor där gruvarbetare har blivit instängda eller klämda till döds inne i gruvor som rasat samman. Faktum är att de har ökat i både Sverige och övriga världen de senaste åren. Händelser som olyckan i Copiapó i Chile 2012 eller dödsolyckan i Kiruna 2008 är bara några få exempel på gruvolyckor. Anledningarna kan vara brister i utbildning och det lägger arbetsmiljöverket mycket resurser på.