Gruvor som turistattraktioner

chile-turning-mines-into-tourist-attractionsÄven om aktiva gruvor inte erbjuder guidade visningar för allmänheten, är det ganska populärt att besöka gamla, nedlagda gruvor. Dels är det intressant rent historiemässigt, men det är också någonting spännande med att befinna sig hundratals meter under markytan med bara berg runtomkring. Man känner sig liten i en gruva, och vinner ofta ny respekt och vördnad för naturen.

I Sverige finns det flera gruvor som är öppna för guidade visningar, och som är tämligen populära. Det finns också övergivna gruvor som inte är öppna för allmänheten, och det beror ofta på överhängande rasrisk eller att gruvan är för liten för att löna sig som turistattraktion.

Sala silvergruva

Gruvan var i drift under Bergslagens storhetstid, från 1400-talet fram till 1908 då silvret sinade och det inte längre lönade sig att ha någon gruvdrift i Sala. Förutom silver har zink och bly brutits, vilket beror på att ämnena ofta förekommer tillsammans med silver. Sala silvergruva är unik i det att det var den sista svenska gruvan som ombildades till ett aktiebolag. Ända fram till 1887 var det kronan som ägde gruvan. Vid den tiden hade alla andra gruvor köpts upp av företagare.

I området kring Sala silvergruva finns det nu ett gruvmuseum, souvenirbutiker och andra små butiker som säljer smycken och konsthantverk. Det sker ofta guidade visningar, och även konserter förläggs ibland till gruvan, som blivit en viktig kulturell samlingsplats.

Falu koppargruva

Falu koppargruva kan vara Sveriges äldsta gruva. Den tros ha varit i drift redan från 800-talet och fram till 1992. Förutom att vara en av de äldsta gruvorna, var det också en av de största i Sverige. Under koppargruvans storhetstid kom över 60% av Europas, och senare hela världens, kopparproduktion från Falun, och gruvan var också att betrakta som Sveriges största arbetsplats med över tusen anställda.

Gruvan öppnades för allmänheten år 1970, trots att malmutvinning skedde i 22 år till, och totalt har över två miljoner personer besökt gruvan. Den har också hamnat på UNESCO:s världsarvslista, och vid området kring Falu koppargruva arrangeras Falu julmarknad varje år. Det finns också en souvenirbutik att besöka ovan jord.