ScanMining är ett gruvbolag med säte i Karlstad där huvudkontoret ligger. Den huvudsakliga verksamheten har inriktats på malmfyndigheter i norra Sverige.

Metaller

Metaller som utvunnits ur gruvorna är guld, silver, zink och bly. Alla dessa metaller förekommer naturligt uppe i Norrland.

Projekt

Verksamheten med malmbrytning sträckte sig över både Sverige, Norge och Finland med projekt i Kiruna, Sorsele, Luleå och Skellefteå i Sverige. I Finland pågick projekt i Uleåborg och Rovaniemi. Den senare orten är för övrigt även känd som jultomtens hemort. I Norge fanns verksamheten i Pasviksdalen, mellan Finland och Ryssland.

Historik

Företaget ScanMining startades år 1992 av Jan Bida, Christern Löfgren och Kjell Moreborg. Syftet var att bolaget skulle prospektera möjliga gruvfyndigheter både i Sverige och internationellt. År 1999 noterades ScanMining på OM-börsen i Stockholm. Under åren fram till år 2000 hittades en mängd fyndigheter och år 2000 fick ScanMining gruvdrifttillstånd av Miljödomstolen för gruvan i Blaiken med tillhörande verksamheter såsom anrikningsverk.

År 2002 köptes Pahtavaaragruvan, en guldgruva i Finland, vilken invigdes år 2004. Expansionen fortsatte med hjälp av nyemissioner och år 2006 flyttades huvudkontoret till Karlstad.

Under 2006 fick bolaget dock svårigheter då malmen i bl.a. Blaikengruvan visade sig vara svårare att bryta än vad man tidigare räknat med. Det visade sig också att möjliga malmfyndigheter var mindre än vad initiala undersökningar hade berättat.

Svårigheterna ledde till att ScanMining försattes i konkurs under 2007. Delar av verksamheten har sedan dess övertagits av företaget Lapland Goldminers (LGM) som hoppas på fortsatta fyndigheter i de malmrika bergen i Norrland.