Vanliga metaller som bryts i Sverige

Järn

tb-canyonI Sverige är den i särklass vanligaste metallen som bryts, järn. Ända sedan järnåldern har Sverige haft många stora järndepåer, vilka dragit in stora pengar för landet i form av export av råjärn samt i modernare tid stål. Järn förekommer framförallt i de så kallade Malmfälten i Lappland. Malmfälten är stora och tar upp delar av både Gällivare och Kiruna kommun, samt huserar fyra järngruvor. Sverige är den största producenten av järnmalm i hela EU, och inte mindre än 91% av det europeiska järnmalmen kommer från Sverige.

Användningsområdena för järn är många och varierande. Metallen kan användas vid skapandet av olika verktyg eller husgerådsprodukter som gjutjärnspannor, eller blandas med kol och eventuellt andra ämnen som krom, för att bilda den starkare legeringen stål. Stål är det vanligaste byggnadskonstruktionsmaterialet i världen, samt förekommer på exempelvis diskbänkar och vid tillverkning av fordon.

Koppar

Koppar bryts i sju svenska gruvor, och är förhållandevis vanligt förekommande i landet, även om det inte alls är lika vanligt som järn. Runt 10% av den koppar som produceras inom EU, kommer från Sverige. Det mesta av malmen kommer från Västerbotten, även om en liten del också kommer från gruvor i Bergslagen och Lappland.

Metallen leder värme och elektricitet mycket lätt, och används därför i elektroniska apparater och komponenter såsom mobiltelefoner och datorer. Den kan också blandas med zink för att bilda mässing, vilket används främst till prydnadsföremål där man vill efterlikna guld. Förr i tiden kallades mässing faktiskt för “fattigmansguld”, eftersom det är guldfärgat och billigt att tillverka.

Guld

Jämfört med järn och koppar, är Sverige inte ett särskilt guldrikt land. Det är det däremot om man jämför med övriga EU, och en fjärdedel av guldet som produceras inom EU, kommer från svenska guldgruvor. Guld bryts vid sju gruvor i Sverige, varav de flesta ligger i Norrland.

När man tänker på metallen guld, är det vanligt att dra associationer till guldsmycken, men metallen används till mer än så. Liksom koppar alstrar den värme och leder elektricitet lätt, och därför förekommer guld i exempelvis datorkomponenter.